Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jaroszowie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

Licznik odwiedzin

© 2009-2021 by GPIUTMD

Dla drugoklasistów z ZSP w Jaroszowie, ich wychowawczyni – Barbara Zbrożek – zorganizowała klasowe obchody Dnia Języka Ojczystego.

Była to doskonała okazja dla uczniów do poszerzania wiedzy o języku polskim i literaturze polskiej, nabywania umiejętności wypowiadania się w mowie i w piśmie, poszerzania słownictwa, kształtowania umiejętności rozumienia tekstu, rozwijania sprawności uważnego słuchania i czytania, dbałości o poprawność wypowiedzi, ale także do rozwijania umiejętności poszukiwania wiadomości, ich porządkowania, systematyzowania, Niewątpliwie udział w  zajęciach przyczynił się do wzmocnienia u wielu uczniów motywacji do nauki, dał im sposobność do zaangażowania emocjonalnego i zabawy, a także pokazania, jak dbają o swój język ojczysty.

Od roku 2000 - 21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Proklamowany został na 30. sesji Konferencji Generalnej UNESCO w listopadzie 1999 r. z inicjatywy Bangladeszu. Główną ideą Dnia jest upowszechnianie wiedzy na temat bogactwa różnorodności językowej świata i jej znaczenia dla ochrony różnorodności kulturowej, a także dla zrównoważonego rozwoju społeczeństw i całej Planety.