baner5.jpg

W poniedziałek – 2 września 2019 r. - w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaroszowie został zorganizowany uroczysty apel, w którym wzięli udział uczniowie, rodzice, dyrekcja, nauczyciele oraz zaproszeni goście.

Tradycyjnie, rozpoczęto mszą św. w Kościele Parafialnym w Jaroszowie.

Podczas apelu, dyrektor szkoły – Beata Jankiewicz przywitała gości, rodziców, dzieci i młodzież, grono pedagogiczne oraz przedstawiła wychowawców poszczególnych klas i nowych nauczycieli.

Ważnym punktem uroczystości było uczczenie 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Społeczność szkolna i zaproszeni goście odśpiewali hymn Polski, a pani dyrektor w kilku słowach przypomniała, jak ważne dla nas Polaków jest to wydarzenie.

Pani dyrektor przedstawiła najważniejsze zmiany dotyczące pracy w nowym roku szkolnym oraz życzyła swoim uczniom wysokich wyników i licznych sukcesów w nauce i zachowaniu. Zapewniła także wszystkich, że placówka jest dobrze przygotowana na przyjęcie swoich uczniów.

Podczas inauguracji obecni byli ks. Marek Krysiak, „Przyjaciel Szkoły – Edward Fedyczkowski oraz sołtys wsi – Zofia Rułka, którą uroczyście pożegnano w związku z jej przejściem na emeryturę.

Wielkim przeżyciem dla pierwszoklasistów i ich rodziców było wręczenie im odblaskowych gadżetów, które mają sprzyjać bezpieczeństwu dzieci w drodze do szkoły do domu.

Apel prowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Justyna Redlica, a w części artystycznej wystąpiły: Aleksandra Hućko i Małgorzata Gałdyś.

Następnie uczniowie udali się do klas na spotkania z wychowawcami, którzy rozdali im podręczniki, aby już od wtorku uczniowie rozpoczęli rzetelną pracę, której efekty zostaną ocenione w czerwcu.