baner2.jpg

Profilaktyka to droga do wolności i przeciwdziałania skutkom zachowań niepożądanych. Dobro uczniów oraz ich edukacja w zakresie bezpieczeństwa i przeciwdziałania agresji jest priorytetem wychowawczym w ramach Programu Profilaktyczno –Wychowawczego w ZSP w Jaroszowie.

Dnia 24.02.2020 r. w jaroszowskiej szkole, jak co roku,  dla dzieci z grup przedszkolnych i uczniów z  klas 1-4 odbyły się prelekcje profilaktyczne nt.: bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym,  przeciwdziałanie dyskryminacji, zachowania w kontakcie z „obcym”, zachowania w kontakcie z groźnym zwierzęciem.

Uczniowie z klas 5-8  rozmawiali i słuchali policjantów, którzy mówili nt. zagrożeń wynikających z cyberprzemocy, agresji fizycznej i psychicznej, hejtu. Uczniowie uzyskali też wiedzę na temat odpowiedzialności za własne czyny oraz informacje w zakresie  prewencji w sprawach nieletnich.

W czasie spotkania w kilku grupach wiekowych wszyscy  mieli możliwość wysłuchania policjantów  oraz zadać im pytań. Oglądali również przygotowane przez Gości krótkie filmy na w/w tematy.

Prelekcje dla uczniów poprowadzili policjanci z Komendy Policji w Strzegomiu - Pani Ewelina Fitas i Pan Piotr Owczarek.

 

Bardzo dziękujemy za obszerne i w ciekawy sposób przedstawiane informacje naszym uczniom.