baner4.jpg

W miniony piątek - 18.09.2015 r. - rozpoczęły się gminne obchody związane z "XII Spotkaniem Religijno-Patriotycznym w Rusku". Uczestnicy tej uroczystości przybyli do sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie, by wziąć udział w kolejnym sympozjum popularno-naukowym nt. "Obozu Pracy Więźniów w Jaroszowie-Rusku". Honorowy patronat nad uroczystością objęli: ks. bp prof. dr hab. Ignacy Dec Biskup Świdnicki oraz pan Zbigniew Suchyta Burmistrz Strzegomia.

 

W imieniu organizatorów przybyłych gości i wszystkich uczestników powitali: pani Beata Jankiewicz - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie oraz pan Tomasz Dziurla - współorganizator spotkań w Rusku oraz nauczyciel ZSP w Jaroszowie.

Sympozjum prowadziła Wiktoria Łobodziec - uczennica jaroszowskiego gimnazjum oraz przewodnicząca szkoły. Składało się ono z trzech części:

Najpierw pan dr Norbert Wójtowicz - starszy specjalista Referatu Badań Naukowych i Zbiorów Bibliotecznych Wrocławskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej wygłosił przygotowany przez siebie referat nt. „Obozów i miejsc odosobnienia funkcjonujących w powojennej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Obozu Pracy Więźniów w Jaroszowie-Rusku". W swoim przedłożeniu pan dr Wójtowicz przybliżył uczestnikom sympozjum szczegóły dotyczące funkcjonowania takich ośrodków, które działały (tak jak ten w Rusku), w powojennej Polsce, na podstawie danych historycznych oraz dokumentów, które posiada IPN Wrocław.

Następnie uczestnicy sympozjum zostali zapoznani z projektem edukacyjnym pt. „Oto nasza historia" - historia Obozu Pracy Więźniów w Rusku, zrealizowanym przez gimnazjalistki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie w roku szkolnym 2014/2015. Uczennice jaroszowskiego gimnazjum, w oparciu o prezentację multimedialną i zebrane materiały, ukazały szczegóły związane z historią wsi Rusko i Obozem Pracy Więźniów funkcjonującym w tej miejscowości. Dodajmy, że prezentowany projekt został wyróżniony w ogólnopolskim programie „Solidarna Polska", a uczennice wraz z opiekunami uczestniczyły w finałowej konferencji w Gdańsku w dniach 18-19.06.2015 r., co zostało uwiecznione certyfikatem „Solidarna Szkoła”

W ostatniej części sympozjum organizatorzy przewidzieli wystąpienie pana Tadeusza Kazimierza Mroza - byłego więźnia OPW w Rusku, po którym to wystąpieniu nastąpiła dyskusja na podstawie pytań zadawanych ze strony uczestników. Głos zabrali: pani Katarzyna Izabela Mrzygłocka - poseł na sejm RP, pan Roman Asynger - radny Rady Miejskiej w Strzegomiu oraz pani Beata Jankiewicz - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie, którzy w swoich wystąpieniach wyrazili swoje zadowolenie z organizacji tego sympozjum i problematyki poruszanej podczas niego, a także odnieśli się do celowości i zasadności dalszego kultywowania tych spotkań.

W sympozjum, oprócz zaproszonych gości, uczestniczyły również delegacje uczniów wraz z nauczycielami: z Gimnazjum i Liceum Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu, z Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu, Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu, z Zespołu Szkół w Strzegomiu oraz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie.

Sympozjum zakończono tradycyjnie wspólnymi pamiątkowymi zdjęciami.

W niedzielę 20.09.2015 r., w pochmurne południe, w Rusku odbyły się centralne uroczystości związane z „XII Spotkaniem Religijno-Patriotycznym”, poświęconym pamięci wszystkich poległych a także żyjących jeszcze więźniów byłego obozu pracy.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 13.30 Mszą Świętą Polową na placu zabaw w Rusku, w pobliżu obelisku upamiętniającego katorżniczą pracę więźniów w dobie reżimu komunistycznego, którą celebrował ks. Marek Krysiak - proboszcz Parafii Jaroszów. Ksiądz Marek wygłosił piękną okolicznościową homilię bardzo bogatą w treści religijno-patriotyczne. Liturgię eucharystyczną oprawą muzyczną ubogaciła schola dziecięca z Ruska.

Po Mszy św. o godz. 14.40 nastąpiło przejście przed obelisk z tablicą pamiątkową. Po przemówieniach dostojnych gości, złożono okolicznościowe wieńce i kwiaty oraz odmówiono modlitwę za Ojczyznę i więźniów poległych w stalinowskich i nazistowskich łagrach i obozach pracy. Słowa refleksji dotyczące minionych czasów oraz wydarzeń, jakie miały miejsce w Rusku w latach 1948-1956 skierowali do uczestników: pan Wiesław Witkowski - zastępca Burmistrza Strzegomia, pani Katarzyna Izabela Mrzygłocka - poseł na sejm RP, pani Anna Zalewska - poseł na sejm RP oraz pan Tadeusz Kazimierz Mróz - były więzień OPW w Rusku, którzy podzielili się z zebranymi autorefleksjami nt. trudnych czasów funkcjonowania komunistycznych obozów pracy na ziemiach polskich po II wojnie światowej oraz kultywowania uroczystości poświęconych pamięci poległych więźniów. Po ceremonii złożenia okolicznościowych wieńców i wiązanek kwiatów pan Krzysztof Kalinowski - prowadzący całą uroczystość, dokonał oficjalnego jej zakończenia.

W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i samorządowych, m.in.: pani Katarzyna Izabela Mrzygłocka - poseł na sejm RP, pani Anna Zalewska - poseł na sejm RP, pan Wiesław Witkowski - zastępca Burmistrza Strzegomia, pan Marek Zywer - wiceprzewodniczący Rady Powiatu Świdnickiego, członkowie Rady Powiatu, pan Tomasz Marczak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu, radni Rady Miejskiej w Strzegomiu, pan Tadeusz Kazimierz Mróz z Wrocławia (były więzień w OPW Jaroszów) wraz z rodziną, pracownicy Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, dyrektorzy szkół z terenu gminy Strzegom, nauczyciele, młodzież i dzieci z wielu szkół z terenu naszej gminy, poczty sztandarowe, sołtysi, strzelcy ze Związku Strzeleckiego Oddział Strzegom, członkowie „AK”, „Jaworzniacy”, kombatanci, harcerze oraz mieszkańcy gminy Strzegom i gminy Żarów. Ponadto, w tej pięknej uroczystości udział wzięli również żołnierze Wojska Polskiego z Komendy Garnizonu Wrocław pod dowództwem pana kapitana Jerzego Nowaka.

Jaroszowską szkołę, podczas tegorocznych uroczystości, reprezentowali także nauczyciele i uczniowie: pani Beata Jankiewicz - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz poczty sztandarowe w składzie: ROKSANA CHODOROWSKA, KLAUDIA GOLDIAN, JULIA KOWALCZYK, KATARZYNA SIEDLECKA, MAŁGORZATA SARUGA, KACPER SIEMBRZUCH, BARTOSZ SUS, MAGDALENA HOLZ, PATRYK HOLZ, PATRYK KRYMSKI, OLIWIA LASKO, DOMINIKA SABAT I JADWIGA SARUGA.

Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele: Waldemar Abram i Tomasz Dziurla.